CZ - EN - FR

Služby

 

A. Pro všechny zájemce / návštěvníky webových stránek zdarma:

1. Poskytování aktuálních informací ze zájmových zemí Komory na webových stránkách.
2. Vstupní konzultace pro případné členství v Komoře.
3. Obecné informace o obchodních příležitostech v zemích zájmu Komory.

B. Pro členy Komory, kteří uhradili roční členský příspěvek ve výši 15.000,- Kč zdarma:

1. Zařazení do databáze a přidělení kódu pro přístup do všech informací Komory na webových stránkách
2. Umístění firemní inzerce, reklamy nebo odkazu na webové stránky.
3. Kontakty na tlumočníky, překladatele, právníky, členy komory.
4. Vyhledávání kontaktních adres v zemích zájmu Komory.
5. Informace o konkrétních obchodních příležitostech v zemích zájmu Komory.
6. Informace o tendrech v zemích zájmu Komory vč. tendrů na rozvoj. pomoc, financovaných Evropskou komisí.
7. Účast na akcích, pořádaných za účelem propagace firem ze zemí zájmu Komory v České republice.
8. Informace o veletrzích a výstavách v zemích zájmu Komory i v ČR
9. Zasílání informačního bulletinu Komory 6x ročně.

C. Pro zájemce o další služby Komory následující služby za úhradu:

1. Vyhledávání potenciálních obchodních partnerů.
2. Pomoc při rozvíjení obchodní spolupráce s firmami v zemích zájmu Komory.
3. Průzkum trhu se zaměřením na konkrétní komodity nebo pomoc při tomto průzkumu + marketingové studie.
4. Tlumočení (francouzština, příp. angličtina).
5. Překladatelské služby (francouzština, příp. angličtina a španělština).
6. Služby poradců pro konkrétní projekty.
7. Doprovodné služby pro specifické zahraniční mise.
8. Pomoc s organizací v případě účasti na zahraničních veletrzích a výstavách.
9. Právní pomoc při řešení sporů se subjekty v zemích zájmu Komory.
10. Odborné konzultace v oblasti techniky zahraničního obchodu.
11. Další služby a informace dle dohody, slevy pro členy.