CZ - EN - FR

Rovníková Guinea

 

Oficiální název: Republika Rovníková Guinea
Rozloha: 28.051 km2
Obyvatelstvo: 0,54 milionu
Hlavní město: Malabo
Úřední jazyky: španělština, francouzština
Další jazyky: lámaná angličtina, Fang, Bubi, Ibo
Měnová jednotka: středoafrický frank (CFA)
Další velká města: Bata, Mbini, Evinayong, Mongomo, Ebebiyin

Rovníková Guinea leží v západní Africe v oblasti Guinejského zálivu a na přilehlých ostrovech. Na ostrově Bioko se nachází hlavní město Malabo. Pevninskou část území zaujímá pobřežní nížina a vrchovina, ostrov Bioko je hornatý. K zemi patří ještě souostroví Pagalu. Podnebí je tu tropické, vlhké a teplé, vegetační pokryv tvoří stálezelené rovníkové pralesy.

Rovníková Guinea získala nezávislost v roce 1968 po 190 letech španělské nadvlády. Tato malá země sestávající z pevninské části a pěti obydlených ostrovů je jedním z nejmenších států na africkém kontinentu. Prezident Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO vládne zemi od roku 1979. Od roku 1991 je země konstituční demokracií. Rovníková Guinea zaznamenala rychlý ekonomický růst díky objevení rozsáhlých ložisek ropy při pobřeží, a v posledním desetiletí se stala třetím největším exportérem ropy v subsaharské Africe. Přes neočekávané ekonomické zisky z produkce ropy, díky kterým masivně vzrostly vládní příjmy v posledních letech, nedošlo zatím k zásadnímu zvýšení životních standardů obyvatelstva.

Objevení a těžba rozsáhlých ložisek ropy přispěly v posledních letech k dramatickému ekonomickému růstu. Dalšími významnými sektory na tvorbě HDP jsou lesnictví, zemědělství, a rybolov. Ačkoliv v období před získáním nezávislosti Rovníková Guinea spoléhala na devizové příjmy z produkce kakaa, následující vlády úlohu zemědělství opomíjely a tím snížily potenciál pro zemědělstvím tažený růst (současná vláda nicméně oznámila svůj záměr reinvestovat část příjmů z produkce ropy do zemědělského sektoru).
Dosud netěžené přírodní zdroje zahrnují titan, železnou rudu, mangan, uran, a rýžované zlato. Díky ropě dosahuje země stále silného ekonomického růstu. Rovníková Guinea má nyní druhý nejvyšší HDP na obyvatele ve světě, hned po Lucembursku.

Suroviny: ropa, zemní plyn, dřevo, zlato, bauxit, diamanty, tantal, písek a štěrk, jíl

Průmysl: zpracování ropy a zemního plynu, dřevozpracující průmysl

Zemědělství: káva, kakao, rýže, sladké brambory, ságo, banány, kokosy, palmový olej; pěstování dobytka; těžba dřeva a rybolov