CZ - EN - FR

Obchodní příležitosti

GABON:

Možnosti dovozu (obecně): ropa, naftové výrobky, tropické dřevo, manganová ruda (Gabon je 3. největším producentem a vývozcem manganové rudy), fosfáty, niobium (k použití v leteckém průmyslu)

Možnosti vývozu (obecně): veškeré strojní zařízení, obráběcí stroje, nástroje, výrobky ocelářského průmyslu, elektrotechnického průmyslu, spotřební zboží a automobily.

Konkrétní poptávky vyplývají z programu gabonské vlády z roku 1999, týkající se podpory rozvoje malých a středních podniků a řemeslné výroby. Vláda vyhlásila podporu těmto 5 základním sektorům:
- zemědělství a potravinářský zpracovatelský průmysl,
- rybolov a s ním spojené činnosti,
- dřevařský průmysl a s ním spojené další zpracovatelské aktivity,
- těžařský průmysl,
- služby spojené s tranformací (pekárny, hotely, restaurace, krejčovské dílny apod.) s velkým podílem přidané hodnoty (studovny, informatika, doprava apod.).

Vláda zveřejnila také seznam následujících projektů, které jsou předmětem průmyslové kooperace a které mohou být po zpracování studie způsobilosti částečně nebo úplně financovány pro tento účel zřízenou bankou:

Víceúčelový projekt pro výrobu krmiva pro dobytek (kuřata, drůbež, vepři, chov ryb apod.)
Továrna na výrobu herbicidů, insekticidů, fungicidů a chemických hnojiv.
Dřevařství: zpracování dřevěných pilin, výroba dřevěného uhlí, nábytku, truhlářského dřeva, parket,
Pěstování kukuřice pro výrobu piva a krmiva pro dobytek.
Jednotka se školkami pro pěstování kávovníků, kakaovníků, banánovníků, bavlníků, ovocných stromů.
Založení jednotky pro pěstování papayí.
Zpracování kuchyňských odpadů - drcení, spalování, kompostování.
Založení centra pro normování a pro kontrolu jakosti.
Založení školícího střediska pro podniky.
Založení víceúčelového školícího střediska pro výuku ručních řemesel.
Založení střediska technologických disciplin.
Založení střediska pro studium obchodních příležitostí.
Poskytnutí technické pomoci pro programy průmyslového rozvoje.
Infrastruktura: vytvoření různých průmyslových oborů, parcelace nemovitostí (posudky půdních podmínek), výstavba bytových jednotek pronájem / prodej.

 

ROVNÍKOVÁ GUINEA:

Možnosti dovozu (obecně): ropa, naftové produkty, tropické dřevo

Možnosti vývozu (obecně): zařízení a materiál pro těžbu a zpracování ropy, zemědělské výrobky, textilní výrobky, nové a použité vozy, zařízení pro energetický sektor, dopravní prostředky, veškeré strojní zařízení.

Konkrétně:
- Vláda Rovníkové Guinei podporuje veškeré projekty v oblasti zemědělství, rybolovu, pěstování dobytka a turistického ruchu.
- Výstavba plynovodů,
- Účast na rozvoji výroby a distribuce energie přes státní společnost SEGESA,
- Dodávky dieselgenerátorů, čerpacích stanic a úpraven vody.

 

 

SENEGAL:

Možnosti dovozu do ČR (obecně): ryby, burské oříšky, naftové výrobky, fosfáty, bavlna, železná ruda

Možnosti vývozu z ČR (obecně): potraviny a nápoje, základní prostředky jako např. stroje a dopravní prostředky, stroje pro potravinářský průmysl apod.

Konkrétní poptávky vyplývají z potřeb senegalského hospodářství
- vstup dalšího internetového providera,
- rozšiřování železniční sítě včetně dodávek vozového parku (v zemi je pouze 906 km železnic),
- zlepšování kvality letišť (v r. 2002 bylo v zemi 20 letišť) ,
- stavební stroje,
- rozvoj turistického ruchu aj.

 

 

GUINEA:

Možnosti dovozu do ČR (obecně): tropická zemědělská produkce (ananasy, banány aj.), tropické dřevo, diamanty, bauxit, železná ruda, uran, ryby, káva, kakao, měděná ruda a koncentráty, aj.

Možnosti vývozu z ČR (obecně): naftové výrobky, strojní zařízení všeho druhu, dopravní zařízení (automobily, motocykly aj.), textil, potraviny, mléčné výrobky jako kondenzované a sušené mléko, farmaceutické výrobky, kosmetické výrobky, ocelové výrobky (trubky aj.), kalová čerpadla, buldozery, rypadla, generátory

Konkrétní poptávky vyplývají z potřeb guinejského hospodářství tj.
- rozšiřování železniční sítě vč. dodávek vozového parku (v zemi je 837 km železnic),
- zlepšování kvality letišť ( v zemi bylo v r. 2004 asi 16 letišť) aj.

 

DALŠÍ ZEMĚ FRANKOFONNÍ AFRIKY:

MALI:
Zcela výjimečně naše Komora obdržela od velvyslankyně Republiky Mali s působností pro Českou republiku publikace o obchodních příležitostech a podmínkách pro případné investice v tomto teritoriu. Mali se v těchto publikacích představuje jako země v srdci Západní Afriky, nabízející potenciálním investorům zajímavé pobídky. Objem zahraničních investic se od roku 2004 z 27,6 mld. CFAF zvýšil v roce 2005 na 46,3 mld. CFAF tj. o 67,7%. Investovat je možno do zemědělského sektoru, do průmyslu, zpracovávajícího zemědělské produkty, do těžby rudných a nerudných surovin, do energetiky, do zdravotnictví, do rozvoje turistiky apod. V zemi se buduje řada průmyslových zón.
Zájemci o obchod s Mali nebo o investice v tomto teritoriu mohou obdržet podrobnější informace na naší Komoře.

 

POBŘEŽÍ SLONOVINY:
Při téže příležitosti naše Komora obdržela od velvyslance Republiky Pobřeží slonoviny publikaci s výzvou pro investice v této zemi. Publikace je ve třech jazykových verzích tj. v německém, francouzském a anglickém jazyce. Pobřeží slonoviny se v publikaci představuje jako země se zavedeným tržním hospodářstvím a slibuje investorům zajímavé pobídky.
I tato publikace je k dispozici na naší Komoře pro případné zájemce v ČR.