CZ - EN - FR

Guinea

 

Oficiální název: Republika Guinea
Rozloha: 245.857 km2
Obyvatelstvo: 9,7 milionu
Hlavní město: Conakry
Úřední jazyk: francouzština
Další jazyky: Peuhl, Malinke, Souosou
Měnová jednotka: guinejský frank (GNF)
Další velká města: Kindia, Nzerekore, Kankan, Labé

Guinejská republika leží v západní Africe u Atlantského oceánu. Při pobřeží nížina, směrem do vnitrozemí přechází v hornatinu Futa Džalon, kde mj. pramení mnoho řek. Podnebí je tropické monzunové, v zimě a ve vnitrozemí je méně srážek. Na pobřeží rostou tropické deštné lesy, které směrem do vnitrozemí přecházejí v savany a horské stepi. Většina obyvatelstva je negramotná, je tu chudoba, ale hrubý národní produkt je cca 2x tak velký než v sousední Guinei-Bissau.

Od získání nezávislosti na Francii v roce 1958 měla Guinea pouze dva prezidenty. Lansana CONTE nastoupil k moci v roce 1984 po smrti prvního prezidenta, Sekou TOURE. První demokratické volby v Guinei se uskutečnily v roce 1993 kdy byl prezidentem občanské vlády zvolen generál CONTE (do té doby stál v čele vojenské vlády). Poté byl znovu zvolen ve volbách v letech 1998 i 2003. Nepokoje v Sierra Leone a Liberii v minulém desetiletí se v několika případech přesunuly i do Guinei a ohrožují stabilitu země.

Přestože Guinea má hlavní nerostné, energetické i zemědělské zdroje, zůstává stále nepříliš rozvinutou zemí. Země má téměř polovinu světových rezerv bauxitu a je druhým největším producentem bauxitu. Těžební průmysl se podílí na exportu více než 70%. Nicméně je třeba dlouhodobých změn, zlepšení vládních fiskálních opatření, zvýšení gramotnosti, a změny právního řádu, aby se snížila chudoba. Boje na hranicích se Sierra Leone a Liberií a dále vlny uprchlíky způsobily zemi vážné zhoršení ekonomické stability a ztrátu důvěry investorů. Panické nakupování potravin vedlo k jejich nedostatku a zvýšení inflace a způsobilo nepokoje na místních trzích. Guinea nedostává žádnou pomoc ze zahraničí, Mezinárodní měnový fond i Světová banka přerušily většinu programů v roce 2004. Od roku 2005 zaznamenává země alespoň slabý růst zejména díky růstu globální poptávky a zvýšení cen komodit na světových trzích.

Suroviny: bauxit, železná ruda, diamanty, zlato, uran, sůl

Průmysl: hydroenergetický, těžební, zpracování hliníku; zpracovatelský a potravinářský

Zemědělství: rýže, káva, ananasy, kokosové ořechy, ságo, banány, sladké brambory; dobytek, ovce, kozy; dřevo; rybolov