CZ - EN - FR

Gabon

 

Oficiální název: Republika Gabon
Rozloha: 257.667 km2
Obyvatelstvo: 1,4 milionu
Hlavní město: Libreville
Úřední jazyk: francouzština
Další jazyky: Fang, Myene, Nzebi, Bapounou/Eschira, Bandjabi
Měnová jednotka: středoafrický frank (CFA)
Další velká města: Kango, Port Gentil, Lambaréné, Franceville, Makokou, Mayumba.

Gabonská republika se nachází ve střední Africe u pobřeží Guinejského zálivu. Při jeho pobřeží se nachází široká nížina zasahující hluboko do vnitrozemí. Tam přechází ve vrchoviny a pahorkatiny. Podnebí je teplé, vlhké rovníkové, rostou tu stálezelené tropické lesy. Jedná se o relativně bohatý stát a to především díky těžbě ropy.

Od získání nezávislosti na Francii v roce 1960 profituje Republika Gabon dlouhodobě ze své dobré politické stability. Je sice již od vyhlášení nezávislosti řízena autokratickými prezidenty, současný prezident El Hadj Omar BONGO Ondimba vládne již od roku 1967 a je tak jedním z nejdéle vládnoucích představitelů ve světě, nicméně počátkem 90. let byl zaveden pluralitní systém a nová ústava (přijata 1991) umožnila transparentnější volební procedury a reformy vládních institucí.
Nepočetná populace, bohaté přírodní zdroje a značná podpora ze zahraničí činí z Gabonu jednu z nejstabilnějších a nejlépe prosperujících zemí subsaharské Afriky.

HDP na obyvatele v Gabonu čtyřikrát převyšuje průměr v zemích subsaharské Afriky. Díky tomu se podařilo výrazně snížit úroveň chudoby sociálně nejslabších skupin obyvatelstva, nicméně nerovnováha ve využití vytvořených prostředků má za následek, že velká část populace stále žije v chudobě. Až do počátku 70. let, kdy byly objeveny bohaté zásoby ropy při mořském pobřeží, bylo hospodářství republiky Gabon životně závislé na těžbě a vývozu dřeva a manganu. Ropný sektor nyní stále vytváří více než 50% HDP. Přes hojnost přírodního bohatství, trpí ekonomika země špatnou fiskální politikou a praxí. Padesátiprocentní devalvace měny v lednu 1994 vyústila ve skokový růst inflace až na 35% v roce 1996 však již míra inflace poklesla již opět jen na asi 6%. MMF poskytl v letech 1994-95 roční "stand-by" úvěr, poté v závěru roku 1995 tříletý úvěrový program Enhanced Financing Facility (EFF) za téměř obchodních podmínek a další „stand-by“ úvěr ve výši 119 milionů dolarů v říjnu 2000. Tyto tři programy nejvýrazněji přispěly k pokroku v privatizaci a zlepšení fiskální disciplíny. Další finanční podporu Gabonu v lednu 1997 poskytla Francie poté, co Gabon splnil kritéria prvního ročního „stand-by“ programu MMF již v polovině roku 1996. V roce 1997 delegace MMF v Gabonu kritizovala vládu za nadměrnou spotřebu v oblasti mimorozpočtových výdajů, příliš vysoké půjčky od středoafrické centrální banky (BEAC) a nedodržování plánu privatizace a administrativních reforem. Rychlý růst cen ropy v letech 1999-2000 pomohl ekonomickému růstu, ale naopak zpomalil růst ve výrobním sektoru. V prosinci 2000 představitelé Gabonu podepsali dohodu s Pařížským klubem o restrukturalizaci oficiálního zahraničního dluhu. Následně byla v prosinci 2001 podepsána i bilaterální dohoda o splácení dluhu se Spojenými státy. Od roku 2001 dochází pomalu ke snižování tempa růstu HDP v souvislosti s očekávaným poklesem těžby ropy.

Suroviny: ropa, zemní plyn, diamanty, niob, mangan, uran, zlato, železná ruda, dřevo

Průmysl: těžba a rafinace ropy, těžební, chemický, loďařský, potravinářský, textilní, dřevozpracující, výroba cementu, hydroenergetický

Zemědělství: kakao, káva, cukr, palmový olej, kaučuk; dobytek; rybolov