CZ - EN - FR

O nás

 

Česko – Rovníková Guinea – Gabon – Senegal – Guinejská smíšená obchodní komora byla donucena dočasně pozastavit svoji činnost rozhodnutím Městského soudu v Praze.

 

Hlavním záměrem založení komory je podpora vzájemných obchodních vztahů pro české podnikatele a jejich potenciální partnery v uvedených zemích.

Zvlášť výraznou podporu komora připravuje pro své zakládající i budoucí členy. Buduje informační databázi marketingových informací využitelnou při strategickém průzkumu obchodních možností v partnerských zemích. Připravuje také databázi specializovaných spolupracovníků, tj. poradců, průvodců a tlumočníků s příslušnou kvalifikací a zkušenostmi ze zmíněných zemí.

Komora je již dnes schopna poskytnout organizační servis všem zájemcům o obchodování či investování v západní Africe, v zemích Guinejského zálivu. Organizační servis ve své nabídce zahrnuje i přímé zprostředkování konkrétních obchodních kontaktů, zajištění podnikatelských misí včetně přípravy schůzek a obchodních jednání.

Partnerské země nabízí značný potenciál pro úspěšné obchodování s okolním světem, zejména v oblasti turistického ruchu. Existuje zde velká poptávka po investicích, každá ze zemí potřebuje zlepšit, nebo přímo dobudovat infrastrukturu, což sebou přinese ještě výraznější poptávku po většině běžného zboží a služeb. Země navíc disponují značným nerostným bohatstvím.

Na základě dohody s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí byla stanovena působnost komory v oblasti celé oblasti západní Afriky – Guinejského zálivu.

stanovy